Översiktlig monteringsanvisning:
 


Börja med att slå ned en stadig trästolpe som skall tjäna som ena sidan av din grindöppning.

Du behöver 3 stolpar, En för Buffé, en för yttre delen av elrepet och en för den inre.

Se bild:

 1. Se till att slå ned stolparna ordentligt och att de är i bra skick.

2. Slå ned 3 stolpar med avstånd max 3 meter mellan varje.

3. Skruva fast öppnaren (horisontellt, med låset mot öppningen) med medföljande skruvar på en höjd du anser lämplig (beror på häst). Hästen skall varken kunna gå över eller krypa under.

4. Har du Buffé Batteri behöver du inte utföra de tre följande styckena.

5. Anslut kabeln från öppnaren till kabeln som går till batterieliminatorn, polariteten spelar ingen roll.

6. Fäst gärna kabeln mot stolpen så att den sitter tätt mot stolpen. Led kabeln vidare längs stängslet och fäst den exempelvis i isolatorer.

7. Innan du sätter i timern och batterieliminatorn, se till att din kabel räcker till. Det rekommenderas att du avlastar den sista biten så att kabeln inte ”drar” i stickproppen. Avlastning kan vara en isolator nära batterieliminatorn.

8. Fäst resårgrinden enligt dess anvisningar. Se till att den inte är maximalt utsträckt vid ihopkoppling, då detta belastar öppnaren onödigt mycket. 

Du kan kontrollera resgrinden belastning genom att med en hö-våg dra resårgrinden till hopkopplingsläget och se till att grinden belastar öppnaren med max 5 kg.

9. Ställ in timern enligt bifogade anvisningar. För Buffé Basic ska på-tiden vara 1 minut, inte mer.


Kopplingsschema Buffé Basic:Till startsidan